• Firma TOP-in s.r.o. realizuje dodávky a montáže.

  • Všetky druhy inžinierskych sietí
  • Rekonštrukcie plynových kotolní
  • Montáž ústredného kúrenia, DVS (domová výmenná stanica)
  • Plynovodov VTL, STL, NTL
  • Zdravotechniky
  • Vykonávame požadované práce v termínoch a v dohodnutých cenových reláciách podľa jednotlivých druhov prác a materiálových postupov.

 
  • Pri realizácii uvedených prác firma TOP-in s.r.o. v plnej miere vyžaduje spoluprácu s dodávateľmi, a je schopná plniť požiadavky odberateľov podľa dohodnutých podmienok.

  • Záručnú dobu garantuje firma TOP-in s.r.o. 36 mesiacov, pokiaľ záručná doba subdodávok nie je stanovená inak subdodávateľom a dodávateľom materiálu.

  • Pre realizáciu činností, zamestnáva všetky potrebné profesie na profesionálnej úrovni.